Taisyklės ir sąlygos

Pristatymo ir apmokėjimo informacija:

Prekyba standartinėmis pakuotėmis vykdoma tik naudojantis e-parduotuvės sistema.

Atsiskaitymams yra naudojama tik elektroninių atsikaitymų sistemos.

Jūsų užsakytos standartinių pakuočių prekės yra pristatomos Jūsų nurodytu adresu per 1-2 d.d. Lietuvoje ir 3-4 d.d. Europoje. Pristatymo taisyklės yra pateikiamos atskirame šio puslapio skirsnyje.

Pageidavimai nestandartinei produkcijai arba įpakavimams priimami elektroninio pašto adresu hello@lunarbaits.com . Jų gamybos terminai, kainos, įpakavimo dydžiai ir pristatymo terminai suderinami individualiai.

Kokybės kontrolė:

Mūsų produkcijos garantinis laikotarpis yra 6 mėnesiai nuo pristatymo Jums momento. Laikantis produkto saugimo taisyklių, tikėtina, kad vartojimui jis vis tiek tinkamas išliks 12-24 mėn.

Kiekvienas produktas yra žymimas Kokybės nr., nurodytu ant lipduko ant pakuotės. Esant pretenzijų kokybei, visuomet nurodykite šį numerį.

Bet kokius pastebėjimus dėl pristatytos pakuotės pažeidimų, prekinės išvaizdos neturinčio gaminio, kokybės klausimų priimame e-pašto adresu hello@lunarbaits.com per 10 d.d. po siuntos gavimo.

Prekybos taisyklės:

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (sutartis) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį apmoka už prekes dalį (avansinis mokėjimas) arba visą kainą.

Pirkėjo duomenų apsauga

Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:

  • apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  • išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  • gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu, telefonu arba kitais elektroniniais kanalais apie parduotuvės naujienas.
  •  

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Taisyklė taikoma tik tais atvejais, jeigu sutarties apimtyje buvo įsigytos prekės be galiojimo termino.

Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.

Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.

Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota.

Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki Krante.lt artimiausios parduotuvės.

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės maisto arba gyvūnams skirto pašaro prekę, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, o taip pat tuo atveju jeigu Pirkėjui buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, kokybės numerį, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.y. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; atitinkamai sumažinti kainą; grąžinti prekę Pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. Kiekvienas produktsa yra ženklinamas kokybės numeriu, pagal kurį pardavėjas patikrina išsaugotą tos pačios serijos produkcijos mėginį. Jeigu Pardavėjo mėginyje nurodytų trūkumų nerandama, laikoma, kad prekė yra kokybiška ir grąžinimas nevykdomas.

Dėl natūralių skirtimų naudojamose žaliavose, gyvūnų pašarams skirtų produktų skirtingų gamybos partijų produkcijos atspalvis, kvapas arba struktūra gali skirtis. Tai nelaikoma garantiniu atveju.

Pirkėjo įsipareigojimai 

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

Pardavėjo  teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas.

Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.

Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi prekių sandėlyje, transporto kompanijos vėlavimas pristatyti prekę ir pan.). Apie tai nedelsiant telefonu arba el. paštu informuojamas Pirkėjas.

Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

Jei dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje atsiranda klaidinga prekės kaina, pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą  prieš tai jį  informavęs.

Pardavėjas įsipareigoja

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.

Kitos sąlygos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Akcijos ir specialūs pasiūlymai

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas (nuolaidas, išpardavimus, žaidimus ir pan.).

Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo keisti akcijų sąlygas, o taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

Pardavėjas turi teisę organizuoti suasmenintas akcijas, kurių pasiūlymai gali galioti tik tam tikriems Naudotojams (Pirkėjams).

Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo akcijų pasiūlymai, kurie įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.